Reglement

Lees onderstaand reglement rustig door zodat je zeker aan alle voorwaarden voldoet. Het niet volgen van de regels kan leiden tot een diskwalificatie. 

1. SAMENSTELLING Teams

 • Elk team mag uit maximaal 6 leden bestaan, met één begeleider.
 • Deelnemers dienen tussen de leeftijd van 10 en 18 jaar te zijn.
 • Teams kunnen bestaan uit diverse studierichtingen, en alle studierichtingen zijn welkom.
 • Deelname aan de wedstrijd staat open voor teams uit alle onderwijsnetten en -niveaus.

2. Inschrijving

 • Inschrijvingen worden alleen online geaccepteerd via de Ohm Steamcontest-website.
 • Deelnemende teams moeten de benodigde informatie verstrekken voor de deadline (onder andere teamlogo en teamnaam).

3. KOSTPRIJS deelname

 • Deelname aan de Ohm Steamcontest is gratis voor alle deelnemers en hun begeleiders.
 • Wij komen tussen in de verplaatsingskosten (bustickets, treintickets, vervoer van en naar station, vervoer op maat) voor de deelnemers en hun begeleiders aan de wedstrijd. Dit kan enkel ingepland worden in overleg met de organisatie. Voor meer informatie neem contact op met sander.hungenaert@mosa-rt.be.
 • Wij komen niet tussen in materiaalkosten die nodig zijn voor de uitwerken van projecten van de teams.
 • Bepaalde materialen kunnen uitgeleend worden voor een bepaalde duur (zie pagina verhuur).
 • Voor alle deelnemers wordt er een goodiebag voorzien.

4. Presentatie project

 • Elk team krijgt de kans om hun project op de finaledag te presenteren.
 • Elk team levert voor de deadline een poster in Standaardnederlands aan over het project. De posters worden door de organisatie afgedrukt.
 • Elk team krijgt 1 tafel met achterwand die je kan gebruiken om je project te promoten (posters, laptop met foto's en filmpjes,...). Indien er extra voorzieningen nodig zijn geven jullie dit op voorhand te bespreken met sander.hungenaert@mosa-rt.be.
 • Apparatuur en materialen die nodig zijn voor de presentatie moeten door het team worden meegebracht, inclusief laptops en andere benodigdheden.
 • Het is niet toegestaan om experimenten uit te voeren die schadelijk zijn voor het milieu, de locatie of deelnemers.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de experimenten.

5. Beoordeling

 • De beoordeling van de experimenten wordt uitgevoerd door een onafhankelijke jury op basis van criteria die vooraf aan de deelnemers worden meegedeeld.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en kunnen niet worden betwist.

6. Gedrag en naleving

 • Alle deelnemers worden verwacht zich respectvol te gedragen ten opzichte van andere teams, juryleden, en organisatoren.
 • Het niet naleven van de instructies van de organisatoren kan leiden tot diskwalificatie.

7. Publiciteit / FoTo's

 • Deelnemende teams gaan ermee akkoord dat beelden en video's van hun presentaties en experimenten tijdens de Ohm Steamcontest kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden, inclusief sociale media, de website en persberichten. Indien er leerlingen of leerkrachten niet in beeld mogen of willen komen, gelieve dit dan te melden aan sander.hungenaert@mosa-rt.be.

8. Veiligheid

 • Deelnemers moeten alle veiligheidsrichtlijnen volgen die door de organisatoren zijn verstrekt en zich houden aan alle veiligheidsvoorschriften op de locatie van het evenement.

9. Aansprakelijkheid

 • De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of verlies van eigendommen van deelnemers tijdens de Ohm Steamcontest.

10. Wijzigingen en communicatie

 • Eventuele wijzigingen in het wedstrijdreglement worden gecommuniceerd via de officiële Ohm Steamcontest-website en per e-mail aan de geregistreerde teams.

11. Vragen en contact

Door deel te nemen aan de Ohm Steamcontest, gaan de deelnemers akkoord met alle bovengenoemde voorwaarden en verplichten ze zich ertoe deze na te leven. De organisatoren behouden zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen in het reglement om een eerlijk en veilig verloop van de wedstrijd te waarborgen.