Reglement

Lees onderstaand reglement rustig door zodat je zeker aan alle voorwaarden voldoet. Het niet volgen van de regels kan leiden tot een diskwalificatie. 

Teams

- Maximum 6 leden + 1 begeleider

- 10 tot en met 18 jaar

- Alle studierichtingen kunnen deelnemen

Experiment/gadget

- Je stuurt een teamnaam en logo in.

- Je krijgt op de dag van de finale 1 stopcontact dus verdeeldozen moeten jullie zelf voorzien indien nodig.

- Je krijgt 1 tafel en 2 panelen die je kan gebruiken om je experiment te promoten (posters, laptop met foto's en filmpjes,...). Indien er extra voorzieningen nodig zijn geven jullie dit op voorhand aan door te mailen naar sander.hungenaert@mosa-rt.be.

- Je experiment is veilig en zorgt niet voor gevaarlijke situaties (giftige stoffen, ontploffingsgevaar,...). Indien dit niet het geval is kan de jury beslissen om je experiment uit de wedstrijd te halen.

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de experimenten.

Aanvaarding van het reglement

Door hun deelname leggen de deelnemers zich neer bij de beslissingen van de jury en de organisatoren.